Kompletan izvještaj sa otvorenog regionalnog karate prvenstva ”Visoko 2019”

TRADICIONALNI KARATE

          OTVORENO REGIONALNO PRVENSTVO  ”VISOKO  2019”

U subotu 21.09.2019 godine, u dvorani ”Mladost” u Visokom,  održano otvoreno regionalno karate prvenstvo”Visoko  2019”, po usvojenom kalendaru aktivnosti tradicionalne karate do asocijacije u Bosni i Hercegovini i saveza tradicionalnog karatea Federacije Bosne i Hercegovine.

Tehnička organizacija je pripala karate klubu Visoko.                                                                                                                                Ujedno ovo je bila prilika da se obilježi jubilej 40 godina postojanja kluba i dodjele zahvalnice i priznanja klubovima učesnicima takmičenja, starijim članovima kolektiva funkcionerima i prijateljima kluba.

Uz lijepo vrijeme i prijatnu atmosfera u sportskoj dvorani ”Mladost, pratio je veliki broj gledalaca, roditelja i zaljubljenika ove drevne borilačke vještine.

Na uvodnom ceremonijalnom dijelu takmičenja uručene su zahvalnice sponzorima;

 • Vladi Ze-Do Kantona,
 • Premijeru Ze-Do Kantona g-dinu Mirzi Ganiču
 • kompaniji ”Prevent” i  
 • gradu ”Visoko”  

zatim priznanja za doprinos, s povodom obilježavanja jubileja 40 godina postojanja karate kluba ”Visoko”.                 

I ovoga puta klub je dokazao da se uspješno može nositi sa izazovom tehničke organizacije bilo koje vrste, te da u budučnosti možemo očekivati još bolju posječenost klubova iz zemlje i inozemstva.                                                                                          

Na takmičenju su  učestvovale 23 ekipe iz BiH, Slovenije i Srbije sa  ukupno 250        takmičara svih uzrasnih kategorija oba pola.

Borbe su se odvijale po pravilima tradicionalnog karatea, a koja se primjenjuju na evropskim i svjetskim prvenstvima.

 Karatisti karate kluba ” Visoko”   su postigli  jako dobre rezultate u svim uzrasnim kategorijama, u više takmičarskih disciplina, pa je kao takav u ukupnom plasman zauzeo odlično  prvo mjesto,  drugo mjesto je pripalo odličnoj ekipi ”Mostar” iz Mostara, a treće je osvojila ekipa iz Vareša.

Po okončanju takmičenja, proglašeni su najuspiešniji takmićari prvenstva, pa  su za najuspješnije takmičare otvorenog regionalnog karate prvenstva ”Visoko 2019” proglašeni sljedeći takmičari:

 • Nadin Mlivič                        mlađi  kadet           član       karate klub ”Visoko” Visoko
 • Ilda Mulahasanović            mlađa  kadetkinja   članica  karate kluba ”Visoko” Visoko
 • Milana Amiđič                                kadetkinja   članica  karate kluba ”Europa” B.Luka
 • Matija Kodela                                 kadet          član       karate kluba  ”Samuraj” Slo.
 • Nina Požun                                      juniorka     članica      SZTK Slovenije                              
 • Ejman Dišalari                                   senior                   karate klub  ”Visoko” Visoko
 • Klara Gorišek                                    seniorka                karate klub ”Samuraj” Slov.

Za karate klub ”Visoko” medalje su osvojili sljedeći takmičari :

 1. Ščulič Iva
 2. Ko-go kumite             2006-2007     pojedinačno       2. mjesto
 3. Jiyu-ipon.kumite       2006-2007     pojedinačno        3. Mjesto
 • Ščulić Mato
 • Kate                         20010-2011    pojedinačno         1 mjesto
 • Zukič Abdurrahman
 •  Kate                            kadeti         pojedinačno         3. mjesto
 • Kihon                           kadeti        pojedinačno          3. mjesto
 • Pejdah Asja
 • Kate                            2010-2011  pojedinačno          3. mjesto
 • Smajilagić Dželaludin Dino
 • Kate                           2010-2011  pojedinačno            3 mjesto
 • Hečo Zejneb
 • Kate                           2010-2011   pojedinačno           2 mjesto
 • Kihon                                             pojedinačno           1.mjesto
 • Hečo Merjem
 • Kate                           2008-2009  pojedinačno           3. Mjesto
 • Dišalari Ejman
 • Kate                               seniori           pojedinačno    3. mjesto
 • Fuku-go                                               pojedinačno    2. mjesto
 • Ko-go kumite                                      pojedinačno     1. mjesto
 • Jyi kumite                                            pojedinačno    1. Mjesto
 • Mlačo Mustafa
 • Kihon                             kadeti            pojedinačno    2. mjesto
 • Fuku-go                         kadeti            pojedinačno    3. Mjesto
 1. Kaplan Hamza
 2. Kate                               kadeti            pojedinačno    1. mjesto
 3. Kihon                             kadeti            pojedinačno    3. Mjesto
 1. Kaplan Mirza
 2. Ko-go kumite             2006-2007        pojedinačno    3. mjesto
 3. Kihon                                                  pojedinačno    2. mjesto
 4. Kate                                                    pojedinačno    3. mjesto
 5. Jiyu-ipon-kumite                                pojedinaćno    3. mjesto
 6. Fuku-go                                              pojedinačno    3  mjesto
 1. Mlivić Nadin
 2. Kate                           2006-2007      pojedinačno     1. mjesto
 3. Kihon                                                pojedinačno     1. mjesto
 4. Jiyu-ipon-kumite                              pojedinačno      1. mjesto
 5. Ko-go kumite                                   pojedinačno      1. mjesto
 6. Fuku-go                 ( kadeti )            pojedinačno      1. mjesto
 1. Begović Farah
 2. Kate                         2008-2009      pojedinačno       1. mjesto
 3. Kihon                                              pojedinačno       2. mjesto
 4. Jiyu-ipon-kumite                            pojedinačno        3. mjesto
 1. Bakovič Adnan
 2. Kate                               2010-2011      pojedinačno  3. Mjesto
 1. Baković Ajna
 2. Kate                              2012 i mladji   pojedinačno  3. mjesto
 3. Kihon                                                   pojedinačno   2. mjesto
 1. Ganić Bakir
 2. Kate                              2008-2009    pojedinačno    3.mjesto
 1. Ganič Abdulah
 2. Kihon                           2010-2011      pojedinačno   3. Mjesto
 1. Isman Babić
 2. Ko-go kumite               2006-2007      pojedinačno   2. Mjesto
 1. Mulahasanović Ilda
 2. Kihon                           2006-2007     pojedinaćno    3. mjesto
 3. Jiyu-ipon-kumite                                pojedinačno    1. mjesto
 4. Ko-go-kumite                                     pojedinačno    1. Mjesto
 • Jamaković Faris
 • Kihon                          2008-2009     pojedinačno    3. mjesto
 • Vila Imran
 • Kihon                          2006-2007     pojedinačno   3. mjesto

22. kata tim    dječaci       2010-2011        ekipno         3. mjesto

23. kata tim   djevojčice   2006-2007        ekipno         3. mjesto

24. kata tim    muški            kadeti            ekipno         1. mjesto

25. ko-go kumite                 kadeti             ekipno        1. mjesto      

       PRIZNANJA  ZA NESEBIČAN DOPRINOS U  REALIZACIJI

                                     POSTIGNUTIH  SPORTSKIH  CILJEVA

  1.  DRUGOVIĆ  MIDHAT 

  2. BAJRAMAGIĆ ABDULAH

  3.  DRUGOVIĆ NIHAD                                                                                                        

  4.  ŠAHINOVIĆ  HASAN

  5.  BRKIĆ  RAMIZ

  6.  GOLUBOVIĆ  STOJAN

  7. MUŠINBEGOVIČ HUSEIN

  8. DŽONLAGIĆ MIRZETA

  9. HEČO  VAHID

10. HAJDAREVIČ MIDHAT

11. ALIBEGOVIĆ MUNIB

PRIZNANJE (ZA DOPRINOS  ČLANU– POVODOM                JUBILEJA 40 GODINA)

  1. HAJRO  ISHAK

  2. BULIĆ  DŽENAT

  3. HANDŽIČ MUHAREM

  4. SULEJMAN SATKO

  5. TRAKO MIDHAT

  6. ŠEHIĆ MUHAMED

  7. JUKO  ŠEMSUDIN

  8. ALIHODŽIĆ KASIM

  9.  ELEZOVIĆ  AMIR

10  MEDIJA  NAMIK

11. ZUBIĆ EMIR

12. MLAČO  AKIF

13. HANDŽIĆ ZLATKO

14. TATAR SMAJO

15. DŽAFIĆ NURFETA

16. KAPIĆ DŽEVADA

17. MULAHASANOVIĆ ADNAN

18. DŽUDŽO MAHIR

19. GENJAC SABIT

20. MUŠINBEGOVIĆ ALMEDINA

21. MUŠINBEGOVIĆ ALMEDIN

22. BABIĆ ADIL

23. HERIĆ EDIN

24. ALIČKOVIĆ AVDO

25. SUŠA  SAMIR

26. HASANDIĆ MAHIR

27. MLAČO SUAD

28. ČEHAJIĆ NAMIR

29. AHMIĆ JASMIN

30. AHMIĆ ZEHRUDIN

PRIZNANJE ( ZA POSTIGNUTE TAKMIČARSKE REZULTATE)

  1.  KONJO  ADNAN

  2.  SIRČO EMINA

  3.  GRAĐAN MERIMA

  4.  FEJZIĆ MAHIR

  5.  SUŠA EMINA

  6.  KARAVDIĆ  JASMIN

  7.  BUKVA  TAHIR

  8.  KALIĆ DŽENITA

  9.  SULJIĆ MUJO

10.  MUSIĆ MUJO

11. ŠABOVIĆ SUAD

12. JUSUFOVIĆ MIRZA

13. BITIĆ SULEJMAN

14. SIKIRA MEHO

15. ŠABANOVIĆ ŠEFIK

16. ČATIĆ SABAHUDIN

17. DUJMOVIĆ VLADO

18. BEKTIĆ SAMIJA

19. BROTLIĆ MUNEVER

20. TREBO AZRA

21. ZERDO SEMIR

22. HUREM DŽEVAD

23. DUJMOVIĆ  MATO

24. AHMETAŠ  KENAN

POSEBNO PRIZNANJE PLAKETA  ( POSTHUMNO)

  1.  DURAKOVIČ NEDŽAD 

  2.  BITIĆ  SAKIB

  3.  KOSOVAC  EMIN

  4.  DŽINO  NIHAD

                        POSEBNA  PRIZNANJA- BRONZANA PLAKETA –

                 (za podršku aktivnosti, postignte takmičarske rezultate i promociju )

  1. EFENDIRA  MIDHAT

  2. KAHRIMAN MIRZA

  3. HAJDUKOVIĆ EMIR

  4. KURPEJOVIĆ  ELVEDIN

  5. BUKVA  AFFAN

  6. OMANOVIĆ ZLATAN

  7. BLAŽEVIĆ SABAHUDIN

  8.  GRAĐAN  ARIJANA

  9.  BABIĆ  ELDAR

10.  UŠTO MERSED

 POSEBNO PRIZNANJE- SREBRENA PLAKETA

( za vrhunska sportska postignuča u zemlji i inozemstvu)

  1. ALAJMOVIĆ AMAR

  2. ŠAHINOVIČ SALEM

  3. DŽINALIĆ  AMAR

                        POSEBNO PRIZNANJE- ZLATNA PLAKETA

(zaostvarena vrhunska sportska postignuća, afirmaciju i podizanje ugleda kluba u

                                     zemlji i inozenstvu, )

  1.  KURPEJOVIĆ EMRAH

  2.  ZUKIĆ AMEL

  3.  HAJDUKOVIĆ ARMIN

  4.  BULUT  SENAHID

  5.  BULUT  SADŽID

  6.  AKOVA  AJHAN

  7.  MULAHASANOVIĆ  HARIS

  8.  GRAĐAN  NUSRET

  9.  ZAHIROVIĆ  MUNEVER

11. ŠČEPANOVIĆ  GORAN

10.  GRAĐAN OSMAN

11.  ŠČEPANOVIĆ  GORAN

12.  KADRIĆ  SEAD

13.  HUREM SENAD

14.  GRAĐAN  REDŽEP

Upravno tijelo karate kluba ”Visoko” je donijeo odluku da se u skorije vrijeme održi sastanak na kome će se  odrditi tačan datum svečanosti na kojoj će se uručiti sva preostala priznanja i zahvalnice.

Zahvaljujemo se  sponzorima, a posebno roditeljima koji su najsnažnija podrška kluba.Sljedeća planirana aktivnost karat kluba ”Visoko” je po kalendaru TKA-BiH takmičenje u Varešu , koje če ujedno biti i  provjera pripremljenosti takmičara za predstojeće svjetsko Fudokan prvenstvo tradicionalnog karatea, koje će se održati početkom mjeseca novembra u mjestu Štutgart, Njemačka.

UPRAVA KARATE KLUBA ”VISOKO”