Poziv za dostavu prijedloga za izbor sportiste Grada Visoko za 2019.godinu

Poziv za dostavu prijedloga za izbor sportiste Grada Visoko za 2019.godinu

U skladu sa Statutom Sportskog Saveza Grada Visoko i Pravilnika o nagradama i priznanjima, te dugogodišnjoj tradiciji, sportski Savez Visoko i ove godine u saradnji sa Upravom Grada Visoko namjerava održati Svećano proglašenje, ˝NAJUSPJEŠNIJIH SPORTISTA I SPORTSKIH RADNIKA GRADA VISOKO” za 2019-u godinu.

Pozivamo registrovane članice Sportskog Saveza Visoko, da dostave svoje prijedloge, sa obrazloženjem za najuspješnije  sportiste, sportske radnike i klubove. 

Posebno vas molimo da uz vaše prijedloge kandidata za priznanje dostavite odgovarajuću zvaničnu dokumentaciju (ovjerenekopije originalnih biltena takmičenja, diploma i slično, navesti najbolji rezultat, broj zemaljaučesnicai dr) .

 • Za svakog predloženog kandidata napisati kratku biografiju.

–    Izabrani sportisti će biti predloženi za izbor sportiste ZE-DO Kantona.

Kategorije u kojima se biraju najbolji sportisti za 2019.godinu su:

 1. Sportisti, klubovi i treneri:
 • Najuspješniji sportista
 • Najuspješniji sportista u muškoj konkurenciji ( senior )
 • Najuspješniji sportista u ženskoj konkurenciji ( seniorka )
 • Najuspješnija ekipa ( sportske igre )
 • Najuspješnija ekipa u muškoj konkurenciji
 • Najuspješnija ekipa u ženskoj konkurenciji
 • Najuspješniji sportisti po granama sporta
 • Najuspješniji junior
 • Najuspješnija juniorka
 • Najuspješniji trener

Sport za osobe sa invaliditetom:

 • Najuspješniji sportista u invalidnom sportu
 • Najuspješniji sportista u muškoj konkurenciji
 • Najuspješniji sportista u ženskoj kokurenciji
  Najuspješniji sportski radnik
 • Posebna priznanja dodjeljuju se:

Sportska nada
Pedagog tjelesnog odgoja
Sportski novinar
Nagrada za životno djelo
Donator – prijatelj sporta
Sportski radnik

 • Jubilej
 • Specijalna nagrada

•     Sportski Savez Grada Visoko će proglasiti i najuspješnije sportiste i sportske 

      radnike Gradske Nogometne Lige za 2019-u godinu

NAPOMENA:

O tačnom datumu i mjestu izbora naknadno ćemo vas obavijestiti pismeno ili putem medija.

Za sve informacije obratite se kancelariji Saveza na tel. 032/ 735-836 i mob.                   060 310 08 70 ( Dišalari Ejman ) ili na e-mail: ssvisoko@gmail.com

Prijedloge možete dostaviti lično u Savez od 16:00 do 18:00 svakim radnim danom ili poslati poštom na adresu: ˝Sportski savez općine Visoko˝ Alije Izetbegovića“ br. 12, 71300 Visoko.

Rok za dostavu prijedloga je do 27. januara 2020. godine, uz napomenu da prijedlozi koji stignu nakon datog roka neće se razmatrati.

POSEBNO  OBAVJEŠTENJE ;

Na redovnoj Izvještajnoj Skupštini održanoj 21.11.2019. godine, verifikovana je ranije donešena ODLUKA Upravnog Odbora Sportskog Saveza Visoko o uvođenju godišnje članarine u SS Visoko u iznosu od 60 KM.

Rok za uplatu članarine je 10.01.2020. godine, na žiro račun SS Visoko.                     Pored uplačene članarine klubovi (udruženja) su dužni dostaviti dostavljeni obrazac za sportske klubove, riješenje o registraciji (najstarije iz 2016 god.), ID Broj sa specifikacijom o razvrstavanju i Izjavu o dobrovoljnom članstvu u SS Visoko.

Klubovi koji ne dostave svu gore navedenu dokumentaciju neće moći prijaviti svoje najuspješnije sportiste. 

                            Sportski Savez Grada Visoko