obavještenje !

Mole se svi sportski klubovi i udruženja grada Visoko koji nisu dostavili potrebnu dokumentaciju

  • Rješenje o registraciji kluba
  • ID broj sa statistikom
  • Obrazac za sportske klubove
  • Izjavu o članstvu u Sportski Savez grada Visoko
  • Članarina na godišnjem nivou ( 60 km)

da dostave,nasuprot Sportski Savez grada Visoko če biti primoran da klubove koji ne dostave gore navedenu dokumentaciju skine sa spiska evidencije članica Sportskog Saveza grada Visoko.Rok dostave dokumentacije je do isteka tekućeg mjeseca.

Za sve potrebne informacije obratite se Koordinatoru Sportskog Saveza grada Visoko Dišalari Ejmanu Tel. 060-310-0870

Sportski pozdrav !