KRG “Pirueta”: 25 medalja sa međunarodnog turnira u Sarajevu

Klub ritmičko- sportske gimnastike „Olimpik“ iz Sarajeva već tradicionalno održava međunarodni turnir na kojem učestvuju brojne takmičarke iz regiona. Ove godine je održan 17 (sedamnaesti) turnir po redu. Turnir se održao u sportskoj dvorani „Ramiz Salčin“.

Takmičarke KRG „PIRUETA“ Visoko predvodila je trenerica Hadžimehanović Amina, a takmičarke su osvojile sljedeće rezultate:
• Adna Ganić (2008)- 1. mjesto i zlatna medalja (vijača)

• Ajna Muco (2010)- 1. mjesto i zlatna medalja (vijača)

• Amila Hrnjić (2012)- 1. mjesto i zlatna medalja (obruč)

• Lamija Manjgo (2008)- 1. mjesto i zlatna medalja (obruč)

• Ena Mević (2009)- 1. mjesto i zlatna medalja (lopta)

• Hana Bečarević (2009)- 1. mjesto i zlatna medalja (vijača)

• Mia Zečević (2009)- 2. mjesto i srebrna medalja (obruč)

• Sara Purišević (2011)- 1. mjesto i zlatna medalja (lopta)

• Džana Limo (2012)- 2. mjesto i srebrna medalja (lopta)

• Emina Hadžić (2012)- 1. mjesto i zlatna medalja (bez rekvizita)

• Ajša Mušanović (2012)- 1. mjesto i zlatna medalja (lopta)

• Evora di Cencio (2013)- 2. mjesto i srebrna medalja (bez rekvizita)

• Azra Bukić (2015)- 1. mjesto i zlatna medalja (bez rekvizita)

• Melika Ždralović (2008)- 1. mjesto i zlatna medalja (višeboj); 1. mjesto i zlatna medalja (obruč); 1. mjesto i zlatna medalja (čunjevi)

•  Amina Hrnjić (2008)- 2. mjesto i srebrna medalja (višeboj); 2. mjesto i srebrna medalja (čunjevi); 1. mjesto i zlatna medalja (lopta)

• Belma Eylem Babić (2008)- 3. mjesto i bronzana medalja (višeboj); 2. mjesto i srebrna medalja (lopta); 2. mjesto i srebrna medalja (obruč)

GRUPNE VJEŽBE–  

– Prvo mjesto i zlatnu medalju u vježbi sa loptom osvojile su takmičarke Melika Ždralović, Mia Mašala, Belma Eylem Babić, Amina Hrnjić i Ajla Omanović u “A” programu.

– Prvo mjesto i zlatnu medalju osvojile su takmičarke Asja Adilović, Emana Semić, Nedžma Aščalić, Amina Džafić i Džana Begović u “B-light” programu.

– Prvo mjesto i zlatnu medalju osvojile su takmičarke Ajša Džafić, Sajra Imamović, Lamija Ismić i Dalal Ganić u “B- light” programu. 

Klub ritmičke gimastike “Pirueta”