Tim Bosna Rudar na Balkanskom prvenstvu i Balkanskom kup-u

Balkansko prvenstvo i Balkan kup

Sarajevo 24-27.11.2023. godine

Tim BOSNA RUDAR

Sarajevo je domaćin Balkanskog prvenstva koje se odrzaje od 24-25.11.2023 godine.Clanovi našeg kolektiva koji će predstavljati Bosnu i Hercegovinu na Balkanskom prvenstvu su:

Na BALKANSKOM će nastupit 14 takmičara

Na BALKAN KUPU će nastupit 6 takmičara

Ova dva velika Eventa okupljaju preko 1500 takmicara Svijeta

https://worldtkd.simplycompete.com/eventDetails/11ee6440-6720-5208-b69a-06daaef86e23/1
The SC PlatformMembership, subscriptions, engagement, and events management.worldtkd.simplycompete.com

SRETNO BOSNA RUDAR

SRETNO BIH