KK “Fudokan” uspješan na “XXI Champion of Kraljevo 2024” u Srbiji

KARATE KLUB “Fudokan ” Visoko uspješan nastup na “XXI CHAMPION OF KRALJEV0 2024.”

SPORTSKI CENTAR IBAR KRALJEVO

Učestvovalo je 47 karate klubova i 487 takmičara sa 723 pojedinačna nastupa i 49 ekipnih iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine.

Karate klub ,, Fudokan” iz Visokog je nastupio sa tri takmičara :
1.Adis Muratović,
2.Kenan Zukan,
3.Ilda Mulahasanović.

Na ovom izuzetno jakom turniru naši takmičari su ostvarili sljedeće rezultate:
Kategorija 2010-2011 ll nivo
1Adis Muratović,
– kata 3 mjesto,
– kihon 3 mjesto,
– ju ipon kumite 2 mjesto.

Kategorija kateti:

2.Kenan Zukan,
– kata 1 mjesto,
– ko go kumite 2 mjesto.