KK “Visoko” uspješan na “XXI Champion of Kraljevo 2024” u Srbiji

KARATE KLUB  “VISOKO” USPJEŠAN NA XXI CHAMPION OF KRALJEV0 2024, SRBIJA

SPORTSKI CENTAR IBAR KRALJEVO

Učestvovalo je 47 karate klubova i 487 takmičara sa 723 pojedinačna nastupa i 49 ekipnih iz  Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine.

Karate klub ,,Visoko” iz Visokog je nastupio sa četiri takmičara  ;

1. Dišalari Ejman,
2. Ganić Faris,
3. Begović Farah i
4. Ganić Bakir

Takmičari iz Karate kluba ,,Visoko” su kao dio reprezentacije tradicionalnog karatea BiH opravdali ukazano povjerenje.

Ovo takmičenje je planirano  kalendarom takmičarskih aktivnosti za 2024 godinu i odlična prilika za provjeru takmičarske forme naših takmičara za međunarodna takmičenja koja slijede.

Konačni rezultati naših takmičara su sljedeći;

1. Dišalari Ejman
-Fukugo seniori, pojedinačno 1.mjesto
-Kumite seniori,  pojedinačno 1 mjesto

2. Begović Farah
-Kogo kumite juniorke, pojedinačno  1. mjesto
-Kate junorke, pojedinačno 2. mjesto

3. Ganić Faris
– Kogo kumite juniori, pojedinačno 3. mjesto

4. Ganić Bakir
-Kate kadeti, pojedinačno 3. mjesto
-Ko go kumite kadeti, pojedinačno 1. mjesto

Naredna planirana aktivnost Karate kluba ,,Visoko” je prvenstvo tradicionalnog karatea koje će se održati u Čačku.