Sportski savez Visoko: Poziv klubovima

Sportski savez Visoko poziva sve sportske kolektive da u pismenoj formi dostave svoje primjedbe ili prijedloge na adresu:
Sportski svez Visoko
Ulica Alije Izetbegovića 12 A

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o sportu  Zeničko-dobojskog kantona –Pročišćeni tekst,informacija,traži se

 

Poštovani,

 

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je ,na 126.Sjednici, održanoj 28. 12.2017. godine donijela zaključak o utvrđivanju Programa rada Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2018. Godinu , u kojem je predviđen Zakon o izmjenama i dopunama zakona o sportu Zeničko-dobojskog kantona – Pročišćeni tekst.

S obzirom na iskazanu potrebu za izmjenama postojećeg Zakona o sportu – pročišćeni tekst  („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 6/17), od strane sportskih kolektiva sa područja

Zeničko-dobojskog  kantona,kao i potrebu usklađivanja sa Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o sportu u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“ BROJ 66/16), Vlada je donijela odluku  da se navedeni Zakon donese po skraćenom postupku.

Sukladno gore navedenim, a u svrhu donošenja kvalitetnog dokumenta,pozivamo sve zainteresirane da svoje prijedloge i sugestije u pisanom obliku dostave na adresu Ministarstva za obrazovanje,nauku,kulturu i sport, a najkasnije do 30. 06. 2018. Godine, o čemu Vas obavještavamo i elektronskim putem