KK “Visoko”: Izvještaj sa Prvenstva Bosne i Hercegovine u tradicionalnom karateu “Vareš 2024”

KARATE KLUB “VISOKO” VISOKO

IZVJEŠTAJ SA PRVENSTVA BOSNE I HERCEGOVINE U TRADICIONALNOM KARATEU “VAREŠ  2024”

U Varešu je 21.04.24. održano Prvenstvo Bosne i Hercegovine u tradicionalnom karateu.

Kao i uvijek do sada, iako mala općina, općinske strukture vlasti i prvi čovjek općine,  gospodin Zdravko Marošević je našao vremena da posjeti takmičenje i otvori prvenstvo.

Upravni odbor tradicionalne karate do asocijacije u Bosni i Hercegovini je, za doprinos i podršku jačanja tradicionalnog karatea u Bosni i Hercegovini,  Gospodinu Marošević Zdravku uručio  skromno prznanje,
zahvalnicu  za nesebićnu pomoć i podršku TKA BiH.
Takmičenje je proteklo u pozitivnoj atmosferi, fer i korektnom navijanju prisutnih i bez ozbiljnih povreda takmičara.

Održana su 324 nastupa u disciplinama tradicionalnog karatea.

Za karate klub “Visoko” iz Visokog je takmičilo ukupno 15 takmičara.

Rezultati su sljedeći;

1.   Kaplan Hamza
      1. mj. Kate
      2. mj. Fuku-Go

2.   Kaplan Mirza
      2. mj. Kate
      1. mj. Kogo-Kumite
      1. mj. Kumite
      1. mj. Fuku-Go

Najuspješniji senior

3.   Ganić Faris
      1. mj. Kumite
      2. mj. Kate
      3. mj. Kogo- kumite
      3. mj. Fuku-Go

Najuspješniji Junior

4.   Begović Farah
      2. mj. Kata
      2. mj. Kogo-kumite
      1. mj. Kumite
      1. mj. Fuku-Go

Najuspješnija juniorka

5.   Ferhatović Adi
      2. mj. Kogo-kumite
      2. mj. Kate
      1. mj. Kumite

6.   Ganić Bakir
      3. mj  Kumite
      3. mj. Kogo-Kumite

7.   Topalović Tarik
       2. mj. Kihon
       3. mj. Kata

8.   Kaplan Ensar
      1. mj. JIK
      3. mj. Kate

9.   Hajrić zejd
      1. mj. Kihon
      3. mj. JiK
      1. mj. Kate

Najuspješniji mlaði  kadet

10. Ganić Abdulah
      3. mj. Jik
      3. mj. Kate

11. Bašić Jusuf
      2. mj. Kihon
      2. mj. Kata
      2. mj. Jik

12. Bremec Emil
      3. mj. Kihon
      3. mj. Kata

13. Hodžić Omer
       3. mj. Jik
       1. mj. Kata
       1. mj. Kihon

14. Omanović Omar
      2. mj. Kata
      2. mj. Kihon

15. Sokolović Vedad
       3. Kate
       3. Kihon

Konaćni poredak najuspješnijih klubova  na Prvenstvu BiH u tradicionalnom karateu je sljedeĉi;

1. mjesto              Karate klub “Visoko” Visoko

2. mjesto             Karate klub “Vareš” Vareš

3. mjesto             Karate klub “Fudokan” Visoko

Sljedeća takmičarska aktivnost  je učešće na ;  Evropskom “Fudoka” prvenstvu, koje će se održati u Republici  Sloveniji,15  do 19.05. 2024.

Uprava kluba